از این پس همراهان کانون طبیعت و تمدن می توانند برای دریافت مقالات علمی و آخرین اخبار و فعالیت ها به وب سایت رکوعی دات کام که در صفحات درج شده است مراجعه نمایند کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

آشتی انسان با طبیعت و حیات وحش

مدیریت اکوتوریسم 1

پیشگفتار : 


راهبردهای مدریتی ، پایه ای میباشند برای فعالیت های گردشگری که در صورت نبودن راهبرد ها مدیریت اکوتوریسم کاری بی اساس می باشد . 

حال این راهبرد ها به قرار زیر می باشد : 

 1 - زون بندی برای استفاده بازدید کنندگان ( ناحیه یا منطقه بندی ) 

 2 - طرح ریزی و طراحی مکان بازدید . ( مکان بازدید امکان دارد مکانی از پیش ساخته باشد یا مکانی طبیعی که تغییراتی در آن داده شده است ) 

 3 - طراحی پایدار زیر ساخت 

 4 - تولید درآمد ( به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی ) 

 5 - مدیریت و ماندگاری اثرات بازدید کننده 

 6 - راهنمایان طبیعت و گردشگری 

تمام موارد فوق از جمله نکات اساسی در مدریت اکوتوریسم  ( ECO = آمیزه ای از مفاهیم محیط زیست ) می باشد که در ادامه به تشریح هر یک خواهیم پرداخت . 

زون بندی مناطق : زون بندی مناطق حفاظت شده ، یک اصل بنیادی و اساسی برای هر یک از راهبرد های مدریتی است . که شامل ساز و کاری ازاهداف خاص و اولویت های کلی برای نواحی مختلف است . 

یا تخصیص دادن و اولویت دادن به این زون ها ، طراحان بصورت تقریبی ، استفاده های مجاز و غیر مجاز را تعریف می کنند . 

تعداد زون ها به عواملی بستگی دارد که به شرح زیر است : 

 * اهداف و اولویت های مدریتی آن مکان 

 * کیفیت و تنوع منابع طبیعی و فرهنگی و مقدار تغییراتی را که منطقه متحمل شده است . 

 * نوع استفاده که از قبل تعیین شده 

 

زون بندی مقدماتی برای یک منطقه حفاظت شده به وطورکلی برای استفاده عمومی بیان می شود . 

در این طرح ، اکوتوریسم به صورت یک استفاده عمومی مطلوب و مفید بیان می شود ، ولی برای تعریف این که کدام زون برای استفاده عمومی تخصیص داده شود ، کافی نیست . 

در نتیجه ممکن است در جریان تکمیل یک طرح مدریتی اکوتوریسم EMP ، نیاز باشد که زون بندی مقدماتی مناطق حفاظت شده تغییر یابد . 

بنابراین ، زون بندی برای اکوتوریسم باید با طرح زون بندی کلی برای یک منطقه ، یکپارچه شود و برای اینکه در درون زون ها اجرا شوند باید بتوانند با اهداف مدریتی آن مکان ، سازگار شوند ، بطور کلی بسیاری از مناطق حفاظت شده ، برای دو نوع یا حتی بیش تر از دو نوع استفاده عمومی ارائه می شوند .

زون استفاده متمرکز ، دارای اثرات بالایی هستند و استفاده بازدید کنندگان از آن بصورت متمرکزمی باشد و زون  گسترده که دارای اثرات پایینی است و بازدید از آن  ، توسط بازدیدکنندگان کنار جاده ای اتفاق انجام می گیرد و زون های دیگر بصورت دست نخورده باقی خواهند ماند . 

در ادامه دعوتتان میکنم به تماشای تصاویری زیبا از پارک ملی های ایران و مناطق حفاظت شده ایران زیبا .     

      پارک ملی لار 

    

    منطقه حفاظت شده ورجین 

    ------------------------------------------------------------------------------------------

منابع : 

ماهنامه مسافران ، 46 ( مهر و آبان 87 )