از این پس همراهان کانون طبیعت و تمدن می توانند برای دریافت مقالات علمی و آخرین اخبار و فعالیت ها به وب سایت رکوعی دات کام که در صفحات درج شده است مراجعه نمایند کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

آشتی انسان با طبیعت و حیات وحش

عمر زمین در گذر زمان

 قسمت اعظم و قدیمی ترین بخش تاریخ زمین را بخش پرکامبرین ( پر: قبل ) ، ( کامبرین : حیات ) تشکیل می دهد که معولا از نظر سنگ شناسی مشخص و میتوان سنگ های متعلق به آنرا تشخیص داد . آزمایش ها بر روی این سنگ ها اعدادی را به ما نشان داده است که کمترین آنها مربوط به 600 میلیون سال میباشد و بیشترین آنها مربوط به 3.5 میلیارد سال پیش میباشد بنابر این بخش پرکامبرین در فاصله ی زمانی 3.5 میلیارد تا 600 میلیون سال است . حال چگونه می توان با این اعداد سن زمین را محاسبه نمود ؟  از آنجایی که مطابق تمام نظریات موجود تشکیل زمین و سایر سیارات منظومه شمسی همزمان بوده است با تعیین سن این سنگ ها ( کرات دیگر ) میتوان سن واقعی زمین را نیز بدست آورد حال حداکثر سنی که برای سنگ های آسمانی در نظر گرفته شده و مورد آزمایش قرار گرفته چهارمیلیارد شیصد میلیون سال بوده است. یکی دیگر از عوامل کمک کننده تعیین سن زمین قدمت سنگ های کره ی ماه میباشد که آن هم چهار میلیارد شیصد میلیون سال میباشد. پس میتوان نتیجه گرفت سن زمین هم در حدود  چهار میلیارد و شیصد میلیون  سال میباشد . شاید با دانستن سن تقریبی زمین این سوال پیش آید که از چهارمیلیارد شیصد میلیون سال پیش تاکنون چه اتفاقاتی در کره ی زمین بوقوع پیوسته است ،که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

       

به طور کل چهار میلیارد و شیصد میلیون سال ( سن زمین ) شامل دو قسم خواهد شد که بنام کریپتوزوئیک ( زندگی نهان ، 4 میلیارد سال ) و فانروزوئیک ( زندگی آشکار ، 600 میلیون سال ) شناخته شده است و دانشمندان اعتقاد بر این دارند که در زندگی آشکار بوده که نشانه هایی از زندگی و موجودات زنده و کوه زایی ها پدیدار شده بوده نه در بخش کریپتوزوئیک یا همان زندگی نهان .

بخش جدید تاریخ زمین که حدود 600 میلیون سال قدمت دارد خود شامل سه بخش که از قدیم به جدید  شامل ( پالئوزوئیک با 375 میلیون سال ، به دیرین زی معروف بوده  ) و( مزوزوئیک با 155 میلیون سال ، به میان زی معروف  بوده  ) و( سنوزوئیک با 7 میلیون سال ، نو زی معروف بوده  ) می شوند .

حال در هر کدام از این قسمت ها اتفاقاتی بوقوع پیوسته است که سبب شکل گیری کامل زمین شده و در ضمن زمین را به وضع کنونی نزدیک نموده که این تغییرات در خاتمه ی دوران دیرین زی ( پالئوزوئیک ) به صورت زیر بوده است : کوه های هرسین در اروپا و آپالاچین در آمریکا بوجود آمدند . در خاتمه ی دوران میان  زی ( مزوزوئیک ) کوه آلپ به کمال رسیده است . حال لازم بذکر است که از جانوران آن دوره هم سخنی گوییم ، اغلب جاندارانی که در دوره ی مزوزوئیک زیست می کرند بی مهرگان بوده اند و تنها مهره داری که وجود داشته ماهی ها بودند آن هم نه به شکل امروزی بلکه خیلی ساده و تکامل نیافته البته در اواخر دوران مزوزوئیک بسیاری از دوریستان و خزندگان و معدودی از پرندگان و حتی پستانداران شکل گرفتند و جالب است که بدانید خزندگان به قدری زیاد شدندکه این دوران را بنام خزندگان هم می شناسند . ولی این آفریده ها شامل گیاهان هم شده بود و بسیاری از آبزیان ، نظیر آمونیت ها و بلمنیت ها که هم اکنون در بسیاری از ایران می توان فسیل آنها را پیدا نمود . به طورمثال درکنار جاده قم  و اطراف جمکران 

 

      فسیل  بلمنیت                                                                

         شبیه سازی بلمنیت از روی فسیل 

  

     شبیه سازی شده آمونیت در دوران مزوزوئیک 

بعد از اتمام دوران مزوزوئیک دوران سنوزوئیک با حوادث و اتفاقات جدیدی ایجاد شد . که میتوان گفت بیش تر پدیده های امروزی نظیر تشکیل کوه های قفقاز و زاگرس درهمین دوران  بوقوع پیوسته است . اگر بخواهیم از ابتدای دوران سنوزوئیک بگوییم بهتر است از ، از بین رفتن خزندگان و آمونیت ها وبلمنیت ها و بر عکس گسترش و تکامل پستانداران روی کره ی زمین گفت . به طوریکه دراواخر دوران اشرف مخلوقات پا میدان نهاد و با مشکلات زندگی آشنا شد که در ادامه به طور مفصل به شرح چگونگی پا نهادن انسان روی زمین بحث خواهم کرد .  

تمام مقالات بالا اشاراتی کلی در باره ی زمین و دوران تشکیل دهنده سن زمین بوده است ولی اطلاعات کلی درباره ی محلی که در آن زندگی میکنیم شاید کمی کم باشد و لی با گفتن جزئیات همه رازها بر ملا خواهد شد . امید است بعد از اتمام خواندن این مقالات و دانستن چگونگی خلق زمین حتی یک زباله هم روی زمین رها نسازیم . این شاید نتها کار و کوچک ترین کار برای اثبات شرایط زیست محیطی کره خاکی باشد . 

حال میپردازیم به جزئیات دوران پالئوزوئیک ( دوران های اول زمین شناسی )

این دوران خود شامل 5 دوره خواهد شد که به ترتیب زیر می باشد :

1 - دوره 1 ( کامبرین )  : از کلمه کامبر یا نام لاتین شهر گال گرفته شده است و حاوی قدیمی ترین موجودات زنده می باشد . 

2- دوره 2 ( سیلورین ) : از نام قبیله سیلور گرفته شده است و کوه زایی سلدونینکه در ضمن آثار آن در انگلستان و جزیره ی اسکاندیناوی مشاهده می شود .  

3 - دوره 3 ( دونین ) : از کلمه ی دنون به معنی رسوبات دریایی گرفته شده است .

4 - دوره 4 ( کربونیفر ) : این کلمه به معنی وجود طبقات حاوی کربن می باشد و بیشتر یا بهتر است بگویم همه ی زغال های دنیا در این دوره بوجود آمدند و کوه زایی هرسی نین و اثرات آن در شمال امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و شمال آفریقا دیده میشود .

5 - دوره 5 ( پرنین ) : از کلمه پرنیا که نام سلسله ای قدیمی بین اورال و ولگا واقع در شوری سابق بوده است گرفته شده .

جنس سنگ های دوران پالئوزوئیک اغلب رسوبی ولی کمی هم دگرگونی و آذرین در آن دیده شده است و وجود دارد .  

 

دوران مزوزوئیک ( دوران دوم ) که بنام دوران خزندگان مخوف هم شناخته شده است خود شامل سه قسم می شود که به شرح زیر می باشد :

 

1- دوره تریاس : ( دوره اول از دوران دوم ) ، کلمه ی تریاس به معنی 3 تایی می باشد زیرا رسوبات این دوره در آلمان از سه قسمت مختلف تشکیل شده است . 

2- دوره ژوراستیک ( دوره دوم از دوران دوم ) ، نام آن از کوه های ژورا واقع در فرانسه گرفته شده است . 

3- دوره کرتاسه ( دوره سوم از دوران دوم ) ، معنی کلمه به معنی گل سفید است و علت نام گذاری این دوره به علت وجود رسوباتی همچون گل سفید بوده است . 

 دوران سنوزوئیک ( دوران سوم ) : در این دوره بود که زمین به وضع کنونی بسیار نزدیک شد و پستانداران در سطح زمین گسترس یافتند که خود شامل دو قسم می شوند : 

 

 

 

                         پالئوژن ( پالئو : قدیمی ) :       پالئوسن ( قدیمی ) 

                                                              ائوسن ( جدید ) 

ترشیاری :                                                  الیگوسن ( جدید تر ) 

                   

                         نئوژن   ( نئو : جدید )  :        میوسن ( قدیمی تر ) 

                                                              پلیوسن  ( جدید تر ) 

                                          پلئیستوسن 

                  

 

 

 

 

2 - کواترنر: 

 

                    

 

 

 

                                         هولوسن ( جدید تر )  

 

 

لازم بذکر است که دوران یخبندان و ظهور انسان های اولیه مربوط به دوره ی پلئیستوسن بوده است و دوره ی هولوسن که به معنی کامل شده می باشد ادامه ی پلئیستوسن می باشد که از آغاز آن بیش از 25000 سال نمی گذرد و عصر کنونی ادامه ی آن محسوب می گردد .