از این پس همراهان کانون طبیعت و تمدن می توانند برای دریافت مقالات علمی و آخرین اخبار و فعالیت ها به وب سایت رکوعی دات کام که در صفحات درج شده است مراجعه نمایند کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

آشتی انسان با طبیعت و حیات وحش

رد پای حیات وحش ایران

مستندسازی حیات وحشرد پا یا ترک به آثار بجا مانده از فرم کف پای جاندار  روی بستری نرم گفته می شود این بستر میتواند متشکل از ماسه / گل / لجن و هر بستر نرم دیگری باشد که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد اما هدف از نگارش این مقاله آن بوده است که خواننده با فرم های کف پای جانداران بیش تر آشنا شوند این آشنایی در طبیعت کاربردی است و به تدریج ایجاد می گردد چرا که شناسایی رد نیاز به تجربه دارد بدین منظور که بعد از پایان این مقاله به راحتی نمی توانید رد ها را در طبیعت به طور دقیق شناسایی کنید اما بعد از چند سال با یک بار دیدن به راحتی میتوانید نوع حیوان را تشخیص دهید و علاوه بر آن میتوانید حتی سن و جنس حیوان را تشخیص دهید در واقع میتوان گفت نیمی از شناسنامه ی یک حیوان در رد او ثبت شده است . 

در ادامه دعوتتان خواهم کرد تا به تعدادی از رد ها نگاهی بیاندازید . 

    کفتار ( Spotted hyena ) 

کفتار : کفتار از خانواده ی سگ سانان میباشد لذا در رد پای آن میتوان آثار ناخن را مشاهده نمود و بالشتک آن دو قسمی است لازم به یاداوری است کفتار های ایرانی از نوع راه راه میباشند . 

 روباه ( fox ) 

روباه : روباه نیز از خانواده ی سگ سانان میباشد لذا آثار ناخن در رد آن دیده می شود توصیه نگارنده این است که بار دیگر به تصویر رد کفتار  نگاه کنید و دو تصویر فوق را با هم مقایسه نمایید ، باید متذکر شد اندازه ی جاندار نیز در رد او موثر است . 

نکته * : هنگام عکس برداری از رد یک حیوان یک سکه یا یک خودکار و هر چیز دیگری که مشخص و واضح است در کنار رد بگذارید این بدان معنی است که مخاطب راحتر تر رد را در تصویر پیدا میکند . 

 یوز پلنگ ( cheetah )

یوز پلنگ : این جاندار از خانواده ی گربه سانان میباشد اما آثار ناخن نیز در رد آنها بر خلاف دیگر گربه سانان دیده می شود ، این گونه  3 عدد بالشتک دارد بر خلاف گونه هایی که در مطالب فوق ذکر نمودیم . 

 

  پلنگ ( Leopard ) 

پلنگ : این گونه نیز از خانواده ی گربه سانان می باشد لذا آثار ناخن در آن دیده نمی شود اما این بدین معنی نیست که ناخن ندارد بلکه ناخن آنها در غلافی قرار گرفته است که هنگام لزوم از غلاف خارجش می کنند همچنین 3 بالشتک نیز دارند . 

 سگ وحشی ( wild dog ) 

سگ : همان طور که از نامش پیداست از خانواده ی سگ سانان می باشد لذا آثار ناخن در رد مشهود است و دارای دو بالشتک می باشد همانند دیگر سگ سانانی که ذکر شد بدین ترتیب مبتدیان آنرا با دیگر رد ها اشتباه می گیرند اما کمی دقت تفاوت را آشکار میکند . 

در این قسم به 5 جاندار اعم از گربه سانان و سگ سانانی که در ایران زندگی مینمایند و میتوانید رد آنها را دنبال و شناسایی کنید بسنده خواهیم نمود .

لازم به ذکر است هر هفته 5 عدد از رد جانداران ایرانی به مقاله ی فوق اضافه خواهیم نمود که میتوانید برای یادگیری ما را همراهی نمایید .