از این پس همراهان کانون طبیعت و تمدن می توانند برای دریافت مقالات علمی و آخرین اخبار و فعالیت ها به وب سایت رکوعی دات کام که در صفحات درج شده است مراجعه نمایند کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

کانون تحقیقاتی طبیعت و تمدن

آشتی انسان با طبیعت و حیات وحش

انوع آتشفشان

در طبیعت چند نوع آتشفشان وجود دارد که با توجه به نوع مخروط آنها و نوع مواد مذاب پرتاب شده از آنها و ... از یکدیگر تمیز داده می شوند . 

نوع هاوایی : این نوع از آتشفشان ها اغلب گنبدی شکل  و دارای ارتفاعی کم و مخروط آنها از گدازه تشکیل شده است . در بعضی از آتشفشان های نوع هاوایی دهانه در دامنه ی کوه واقع شده است . در ضمن انفجار در این گونه بندرت اتفاق می افتد . لازم به یاداوری است که به نوع سپری هم مشهور می باشد . در هنگام فوران آتشفشان گدازه های بازالتی تشکیل روانه هایی را می دهند که تا فواصل زیادی از دهانه ی کوه جریان می یابند( چون بازالت دارای سیالیت زیادی است ) . 

آتشفشان کیلوآ نمونه ای از این نوع می باشد که در جزایر هاوایی خود نمایی می کند . 

 Kilauea VOLCANO

نوع استرومبولی : بر خلاف آتشفشان هاوایی در این نوع ، انفجار های شدیدی رخ می دهد که اغلب این انفجار ها دارای موادی چون بمب و لاپیلی ( راپیلی ) می باشد . هنگام انفجار تولید ابر هایی سبک وزن می کنند . و خاکسترشان کم هست . پس از پرتاب مواد مذاب و آتشفشانی دهانه ی مخروط شکل می گیرد و سبب گشته تا شیب مخروط نسبت به قبل بیش تر شود . چون گدازه ها در این نوع از آتشفشان ها دارای سیالیت کمی می باشند پس جریان روانه های آنها نیز کم تر می باشد . در ضمن در سواحل غربی ایتالیا نیز می توان این گونه آتشفشان را مشاهده نمود . 

نوع وولکانو : در این نوع آتشفشان ها چون گدازه ها خمیری می باشد و سیالیت آنها کم می باشد در دهانه ی آتشفشان مانده و سبب مسدود شدن دهانه برای خروج گاز ها و بخار ها می شود .  همین سبب گشته تا تراکم بخار و گاز ها بالا رود و انفجاری شدید را در پی داشته باشد . که ایجاد ابر های ضخیم و توده ای خاکستر می کند . که همانند مطالبی که قبلا گفته شد مخروط آتشفشان را بوجود می آورند . البته در این مورد شرایط کاملا فرق می کند زیرا مخروط آتشفشان های این گونه اغلب دو شیب دارند که یکی به طرف دهانه و دیگری به طرف خارج است . لازم بذکر است یک کوه ممکن است برای مدتی به شکل استرومبلی و مدتی به شکل وولکانو باشد نظیر کوه وزوو و اتنا 

  قله ی البروس ( قفقاز )

* نوع چینه ای :  از فوران چند سری پیوسته ماگما و گدازه که به صورت لایه هایی موازی روی دامنه ی آتشفشان قرار گرفته باشنند تشکیل شده است . همانند کوه مندور در فرانسه 

 

نوع پله ای :  این نوع از آتشفشان ها را میتوان در جزیره ی مارتینیک مشاهده نمود که در آن گدازه های لزج و خمیری شکل دهانه ی آنشفشان را بسته و مانع خروج گاز ها و بخار ها می شود و بدین ترتیب گازها و بخار ها برای خروج خود از سوراخ هایی که در دامنه ی کوه شکل گرفته کمک می گیرند و خود را آزاد می نمایند . در این نوع از آتشفشان ها ابر های سوزان همانند نوع وولکانو می باشند و بصورت موازی با سطح زمین جریان پیدا خواهند کرد . مواد مذاب در این گونه از آتشفشان ها غلیظ می باشد به همین دلیل گاهی بر اثر وجود فشار های داخل زمین از شکاف های کوه بالا آمده و در همان جا سرد و تشکیل کوه های سوزن پله ای را می دهد . 

 

نوع کومولوولکان  (  کوپول )  : این نوع آتشفشان ها دارای مخروطی گنبدی شکل می باشند و فاقد دهانه هستند . لازم بذکر است مخروط آنها بیش تر متمایل به یک طرف است